Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde eğitimin sadece okullar ile sınırlı kalamayacağı ve bir mesleğin uygulanabilmesi için gerekli eğitimlerin tamamının ve derinlemesine verilebilmesinin sadece yükseköğretim müfredat dersleri ile mümkün olamayacağı düşünüldüğünde Avrupa Birliği’nin bir eğitim politikası olarak desteklediği “yaşam boyu öğrenme” her geçen gün artan haklı bir öneme sahiptir. Ataşehir Adıgüzel Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak eğitim vermekte olduğumuz ön lisans programları dışında; araştırma yaptığımız tüm alanlarda eğitim programları düzenleyerek personelimiz, öğrencilerimiz ve diğer katılımcı bireylerin bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki kariyerlerini desteklemek, yaşam boyu öğrenme zemini oluşturmak, toplumun her kesimden ve her yaş grubundan bireye ihtiyaç duydukları çeşitli alanda bilgi güncelleme ve meslek edindirme eğitimleri vermek, öğrencilerimizin ve toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak; kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktayız.

Merkez bünyesinde sadece akademisyenler değil, uygulayıcılar da ders veriyor olacağından, akademik olarak alınan eğitim ile uygulamalı eğitimin bir arada verileceği ortamlar hazırlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler de yüksek öğrenimleri süresince temel eğitimini aldıkları ancak üzerinde uzmanlaşmak istedikleri konularda derinlemesine eğitimler alabilmektedirler. Merkez bu anlamda kendisine artı değer katmak isteyen bireyler için yönlendirici ve destekleyici bir rol üstlenmektedir. Merkezde aynı zamanda firmaların eğitim ihtiyaçlarına uygun programların da geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimlerimiz

SEMADG202418
Çocuklara, öncelikle “insan olma bilincine”, değer ve etik değerler bilgisine varacak şekilde felsefi düşünme, bağlantılı düşünme, doğru akıl yürütme, felsefi soru sorma yeterliklerini kazandıracak düzeyde bir eğitimin verilmesine ihtiyaç vardır. Son yıllarda Anaokullarında ve İlköğretim Okullarında yaygın hale ge...
SEMADG20232
Bu program ile Siber Güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kişilerin uzmanlaştırılması, yeni personellerin yetiştirilmesi ve mevcut personellerin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. ...
SEMADG20233
Bu program ile Siber Güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kişilerin uzmanlaştırılması, yeni personellerin yetiştirilmesi ve mevcut personellerin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. ...
SEMADG20234
Bu program ile Siber Güvenlik alanında ihtiyaç duyulan kişilerin uzmanlaştırılması, yeni personellerin yetiştirilmesi ve mevcut personellerin yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktır. ...
SEMADG202310
Bu program ile katılımcıların günlük bilgisayar kullanımındaki güçlükleri kolayca aşabilmelerini sağlamak, bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarını desteklemek ve bilgisayarı yeni kullanmaya başlayanlar için bir kaynak olması hedeflenmektedir. Bunlarla birlikte katılımcılara, bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum ha...
SEMADG202311
Bu programın amacı, katılımcıların Web sitesi tasarım ilkelerine göre site taslağını oluşturması, HTML kodları ile basit web işlemlerini yapması, HTML kodları ile gelişmiş web işlemlerini yapması, Stil şablonlarını (CSS) kullanımı hakkında bilgilendirmektir ...
SEMADG202312
Bu eğitim alan bireyler, S7 1200 PLC’nin donanımsal özelliklerini öğrenir. S7 1200 PLC programlama editörü olan Tia Portal programını öğrenir. Temel seviyede programlama komutlarını ve örnekler üzerinden PLC programlama mantığını öğrenir. ...
SEMADG202313
Elektrik-Elektronik, Mekatronik veya Kontrol-Otomasyon, makine gibi alanlardaki temel mekanik, mekatronik bir sistemin özellikleri, tasarım, toleranslar vs gibi ve en çok kullanılan makine elemanları bilgisini öğretmek.  ...
SEMADG202315
Bu programın amacı, Arduino ile programlama yapmak ve kendini geliştirmek isteyen bireylere yeterli bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik hazırlanmıştır.  ...

Kurumsal Eğitimlerimiz

SEMADG20237

Bilgi ve Talep işlemleri için lütfen iletişime geçiniz.

...

İletişim

  • Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir / İstanbul
  • +90 216 455 77 70
  • +90 216 548 28 17 (Faks)
  • iletisim@adiguzel.edu.tr - adiguzelmyo@hs02.kep.tr
  • www.adiguzel.edu.tr
2022 © Main A.Ş.