Edebi Metinlerle Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitici Eğitimi

Çocuklara, öncelikle “insan olma bilincine”, değer ve etik değerler bilgisine varacak şekilde felsefi düşünme, bağlantılı düşünme, doğru akıl yürütme, felsefi soru sorma yeterliklerini kazandıracak düzeyde bir eğitimin verilmesine ihtiyaç vardır.

Son yıllarda Anaokullarında ve İlköğretim Okullarında yaygın hale gelen Çocuklar İçin Felsefe (P4C) derslerini verecek eğiticilere felsefi düşünme, bağlantılı düşünme, doğru akıl yürütme, felsefi soru sorma yeterliklerini kazandıracak düzeyde bir eğitimin verilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Özelliği

1. Bu program, çocuklarla amaca uygun şekilde felsefe yapabilmek için gereken felsefi bilgiyi, felsefi bakışı ve felsefi düşünme yetisini kazandırmaktadır.  

2. Eğitime katılanların, “değerlerin ve etik değerlerin” felsefi bilgisine varmalarına yardımcı olmaktadır.

3. “İnsanlaşma” bilincinin gelişmesi için uygun olan yolu/yöntemi bulmalarına olanak sağlamaktadır.

4. Bu çalışmayı yapabilmek için elverişli olan gereçleri (edebiyat, sinema, resim, heykel vb. sanat alanlarından uygun olanları) seçebilmelerine yardımcı olmaktadır.


Eğiticilerin Eğitimi Programı

 • Program, üç düzeyde yürütülecek şekilde planlanmıştır.
 • Her düzey bir sonraki düzeyin önkoşuludur.
 • Birinci ve ikinci düzeyler için Katılım Belgesi verilmektedir.
 • Eğitici Eğitimi Sertifikası alabilmek için üç düzeyi de tamamlamak gerekmektedir.
 • Her düzeyin sonunda bir uygulama yaptırılır ve değerlendirilir. Değerlendirme, amaca uygun gerecin seçilmesine, izlenen yola/yönteme ve sunuma göre yapılmaktadır. 
 • Yapılan değerlendirmelerden en az 60 puan almak gerekmektedir.
 • Derslere %80 oranında katılmak gerekmektedir. 


Programa Kimler Katılabilir?

 • Lisans mezunu olmak ön koşuldur.
 • Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenlik lisans programı mezunları,
 • Örgün ve yaygın eğitimde çalışan veya aday durumundaki öğretmenler,
 • Felsefeye ve “Çocuklar İçin Felsefe” çalışmalarına ilgi duyan herkes.


Ana Çizgileriyle Program Düzeyleri


Düzey 1

Teorik: 10 ders saati (Çevrimiçi; Perşembe ve Cuma: 20:00-21:30)

Uygulama: 4 ders saati (Çevrimiçi; Perşembe ve Cuma: 20:00-21:30)

Toplam: 14 ders saati (Çevrimiçi)


 • Giriş: Çocuklar İçin Felsefe ve ÇİF’nin Tarihi
 • Felsefe nedir? Kısaca Felsefe Tarihi
 • Felsefenin Alt Dalları
 • Felsefi Düşünme ve Felsefi Soru Sorma
 • Felsefe Sorularından Bazı Örnekler
 • Felsefe Metinlerinden Örneklerle Felsefi Tartışma (Diyalog Örnekleri)
 • Eğiticilere Uygulama Örnekleri
 • Edebi Bir Metin Örneğiyle Uygulama Çalışması
 • Metnin Okunması ve Soruların Oluşturulması
 • Kavramların Saptanması ve Tartışılması
 • Kavramlara Bağlı Yeni Bir Metin Oluşturulması
 • Çalışmaların Değerlendirilmesi


Ücret: 2750 TL (KDV Dahildir)

Kontenjan: 25 Kişi


Düzey 2

Teorik: 8 ders saati (Çevrimiçi; Perşembe ve Cuma: 20:00-21:30)

Uygulama: 6 ders saati (Çevrimiçi; Perşembe ve Cuma: 20: 00-21:30)

Toplam: 14 ders saati (Çevrimiçi)


 • Çocuklar ve Felsefe
 • Çocuklarla Felsefe Etkinliğinde Eğiticinin Rolü
 • Eğiticinin Donanımı ve Nitelikleri
 • Felsefi Tartışmayı Yönetebilme Yeterliği (Temel Kavramların Bilgisi)  
 • Felsefi Soruşturma İçin Uygun Gereç Seçimi İçin Örnekler
 • Örnekler Üzerinde Uygulama Çalışmaları
 • Çalışmaların Değerlendirilmesi


*Bu düzey için birinci düzey ön koşuldur.

Ücret: 2750 TL (KDV Dahildir)

Kontenjan: 25 Kişi


Düzey 3

Teorik: 4 ders saati (Çevrimiçi; Perşembe ve Cuma: 20:00-21:30)

Uygulama: 10 ders saati (Yüz yüze uygulama çalışması. Programın bitiminde Cumartesi, saat: 9: 00-17: 00) 

Toplam: 14 ders saati (Çevrimiçi + Yüz Yüze)


 • Eğitici Olarak Gereç Seçimi
 • Seçilen Gereçlerin İncelenip Değerlendirilmesi
 • Eğitici Adaylarının Uygulamaları ve Değerlendirilmesi (Yüz Yüze ve Çevrimiçi olarak yapılacaktır.)
 • Sertifika için gereken ölçme ve değerlendirmenin yapılması: Başarı için en az yüz üzerinden 60 puan almak gereklidir.


*Bu Düzey için 1. ve 2. Düzeyleri tamamlamak zorunludur.


*Programın teorik kısmı Felsefe Profesörü Sevgi Şahintürk, uygulama kısmı Emekli Felsefe Öğretmeni Belgin Önal tarafından yürütülecektir.


Ücret: 2750 TL (KDV Dahildir)

Kontenjan: 25 Kişi


İletişim

 • Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir / İstanbul
 • +90 216 455 77 70
 • +90 216 548 28 17 (Faks)
 • iletisim@adiguzel.edu.tr - adiguzelmyo@hs02.kep.tr
 • www.adiguzel.edu.tr
2022 © Main A.Ş.