KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ

 1. 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı ve ikincil mevzuatın uygulamaya ve yorumlamaya yönelik akademik olarak işlenmesi,
 2. Kamu İhale Kurumu Resmi İnternet Sayfasının etkin ve doğru olarak kullanılmasına destek olunması,
 3. Karşılaşılan sorunların eğitim esnasında anında çözümlenmesi ve eğitim sonrasında destek olunması,
 4. Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idarelerinin yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatı çok önem arz etmektedir. Kamu görevlilerinin sorunsuz ve şikâyetsiz olarak ihale ve tedarik faaliyetlerini yürütmeleri, firmaların ise kamu kaynağından daha çok pay alabilmek için ihalelere teklif sunmaları ve ihale almaları ancak iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hâkim olmakla mümkündür

EĞİTİM İÇERİĞİ

 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kapsamda ihale ve tedarik faaliyetleri (Genel esaslar – Tedarikle ilgili Esaslar / Tedarik faaliyetlerindeki Yetki ve Sorumluluklar)
 2. İhale Uygulama Yönetmelikleri
 3. Muayene ve Kabul Yönetmelikleri (Mal, Hizmet, Yapım ve Danışmanlık Muayene ve Kabul Yönetmelikleri)
 4. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik (Şikâyet Yönetmeliği)
 5. Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği (Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği)
 6. 4734 Sayılı Kanununun “İstisnalar” Çerçevesinde Yapılan Düzenlemeler *Kamu İhale Kurumu Tebliğleri Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği ” Her yıl Şubat ayı itibarıyla güncellenen Parasal Değerler Tebliği” İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ (Şikâyet Tebliği) *Fiyat Farkı Esasları Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları, Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları -Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararları,
 7. Kamu İhale Mevzuatı İle Bağlantılı Diğer Mevzuat: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Sayıştay Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Tebligat Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Merkezi ve Yerel Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği, Taşınmaz Mal Yönetmeliği ve diğer mevzuat,
 8. Önemli internet siteleri 


İSTİHDAM OLANAĞI

İç Denetim ve Danışmanlık yapabilir, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Özel Firmaların kamu ihale mevzuatına ilişkin alanlarında çalışmak üzere istihdam edilebilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

12 gün – 72 ders saati

(6 hafta, haftada 2 gün)


KATILIM ŞARTI

Bu eğitime katılmak için en az lise ve dengi okul mezunu olmak kaydıyla Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgi edinmek isteyen herkes katılabilir.


EĞİTİM SONUNDA KATILIMCILAR

İhale öncesi yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme, İhale yapılması aşamasındaki işlemleri öğrenme ve sorun çözme, İhale sonrası yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme, Sözleşme sürecinde yapılacak işlemleri öğrenme ve sorun çözme, Sözleşmenin uygulanması ve karşılaşılan sorunları çözme beceri ve yetkinliğine sahip olur.


EĞİTMEN

Atilla PARTAL


KATILIMCI SAYISI

10 – 20 kişi


EĞİTİM BELGESİ

Katılımcılar, eğitim sonunda iki tür belgeden birini alabilecekler:

 1. Başarı Sertifikası: Kamu İhale Mevzuatı Eğitim programının %80 devam zorunluluğuna uymak kaydıyla eğitim süresi içerisinde yapılacak ön testler ve iki adet proje ödevi ile final sınavdan başarılı bir puan alan katılımcılara “4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında iç denetim ve danışmanlık başarı sertifikası” verilir.
 2. Katılım Belgesi: Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programının %80 devam zorunluluğuna uymak kaydıyla “Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Katılım Belgesi” verilir.

*****ÖNEMLİ NOT: İç denetim görevleri için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç Denetçinin Nitelikleri ve Atanması” başlıklı 65. maddesinin a fıkrası gereğince en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak şartı aranmaktadır. Bu sebeple Kamu İhale Mevzuatı Eğitimine katılmak isteyen en az lise / dengi veya ön lisans mezunları önceden alacakları bu “İç Denetim ve Danışmanlık Başarı Sertifikasını” 4 yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra kullanabileceklerdir. Katılım Belgesi alacaklar için bu durum geçerli değildir.


EĞİTİM BEDELİ

4000TL+ KDV 

İletişim

 • Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir / İstanbul
 • +90 216 455 77 70
 • +90 216 548 28 17 (Faks)
 • iletisim@adiguzel.edu.tr - adiguzelmyo@hs02.kep.tr
 • www.adiguzel.edu.tr
2022 © Main A.Ş.