Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Değişimin kaçınılmaz olduğu günümüzde eğitimin sadece okullar ile sınırlı kalamayacağı ve bir mesleğin uygulanabilmesi için gerekli eğitimlerin tamamının ve derinlemesine verilebilmesinin sadece yükseköğretim müfredat dersleri ile mümkün olamayacağı düşünüldüğünde Avrupa Birliği’nin bir eğitim politikası olarak desteklediği “yaşam boyu öğrenme” her geçen gün artan haklı bir öneme sahiptir. Ataşehir Adıgüzel Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak eğitim vermekte olduğumuz ön lisans programları dışında; araştırma yaptığımız tüm alanlarda eğitim programları düzenleyerek personelimiz, öğrencilerimiz ve diğer katılımcı bireylerin bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki kariyerlerini desteklemek, yaşam boyu öğrenme zemini oluşturmak, toplumun her kesimden ve her yaş grubundan bireye ihtiyaç duydukları çeşitli alanda bilgi güncelleme ve meslek edindirme eğitimleri vermek, öğrencilerimizin ve toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak; kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktayız.

Merkez bünyesinde sadece akademisyenler değil, uygulayıcılar da ders veriyor olacağından, akademik olarak alınan eğitim ile uygulamalı eğitimin bir arada verileceği ortamlar hazırlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler de yüksek öğrenimleri süresince temel eğitimini aldıkları ancak üzerinde uzmanlaşmak istedikleri konularda derinlemesine eğitimler alabilmektedirler. Merkez bu anlamda kendisine artı değer katmak isteyen bireyler için yönlendirici ve destekleyici bir rol üstlenmektedir. Merkezde aynı zamanda firmaların eğitim ihtiyaçlarına uygun programların da geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bireysel Eğitimlerimiz

SEMADG20232
YENİ BİR GELECEĞE VAR MISINIZ? İşinizden sıkıldıysanız, yeni bir kariyer hedefliyorsanız sizi hemen bekliyoruz. Uzman eğitmenlerin vereceği yoğunlaştırılmış bu program sayesinde elde edeceğiniz sertifika ile Siber Güvenlik Uzmanı olacak ve yeni kariyer hayalleriniz için güçlü ve hızlı bir giriş yapabileceksini...
SEMADG20233
YENİ BİR GELECEĞE VAR MISINIZ? İşinizden sıkıldıysanız, yeni bir kariyer hedefliyorsanız sizi hemen bekliyoruz. Uzman eğitmenlerin vereceği yoğunlaştırılmış bu program sayesinde elde edeceğiniz sertifika ile Siber Güvenlik Uzmanı olacak ve yeni kariyer hayalleriniz için güçlü ve hızlı bir giriş yapabileceksini...
SEMADG20234
YENİ BİR GELECEĞE VAR MISINIZ? İşinizden sıkıldıysanız, yeni bir kariyer hedefliyorsanız sizi hemen bekliyoruz. Uzman eğitmenlerin vereceği yoğunlaştırılmış bu program sayesinde elde edeceğiniz sertifika ile Siber Güvenlik Uzmanı olacak ve yeni kariyer hayalleriniz için güçlü ve hızlı bir giriş yapabileceksini...

Kurumsal Eğitimlerimiz

İletişim

  • Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir / İstanbul
  • +90 216 455 77 70
  • +90 216 548 28 17 (Faks)
  • iletisim@adiguzel.edu.tr - adiguzelmyo@hs02.kep.tr
  • www.adiguzel.edu.tr
2022 © Main A.Ş.